กิจกรรมทั่วไป.

P1018954

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมปันน้ำใจมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลปาย โรงพยาบาลศรีสังวาล โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก บ้านเด็กกำพร้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก และโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สถาบันฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของการสวมหน้ากากอนามัยร่วมกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ โดยส่งเสริมการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา จึงได้รวบรวมหน้ากากอนามัย จำนวน 18,500 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 90 ขวด จากบุคลากรสถาบัน ฯ บริษัท บีแอนที อินเตอร์เทรด (2020) จำกัด และศจ. สุวรรณา  ด้วงทรง และคณะธรรมกิจคริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการ โดยสถาบันฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากไปรษณีย์เชียงใหม่ในการจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

487585 479804 480580

 

………………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Post 482 Views