ประกาศราคากลาง.

บก01ตารางแสดงราคากลาง-งานจ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ

BOQ (ราคากลาง)_งานจ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ จำนวน 1 งาน

Post 522 Views