กิจกรรมวิชาการ.

1638346251882

เนื่องในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันเอดส์โลก หัวข้อในการรณรงค์ ยุติการเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ และสถานการณ์โรคเอดส์ก็ยังมีผู้ติเชื้อเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และปีนี้ก็เช่นกัน กลุ่มที่ติดเชื้อ HIV ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชายรักชาย และเยาวชน โดย ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

https://youtu.be/n8QTyT_-waI

 

 

 

 

Post 1053 Views