กิจกรรมวิชาการ.

S__144384012

วันที่ 3 ธันวาคม 2464 เวลา 10.00 น.
ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย เซ็นสัญญาทุนวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อทำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชงพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากไม้นมนาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาค้นแบบผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มจากไม้นมนางและสมุนไพรอื่นๆที่ช่วยในการกระตุ้นน้ำนม

สำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดให้นมบุตร

S__144384006 S__144384008 S__144384009 S__144384010 S__144384012

 

………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 905 Views