กิจกรรมวิชาการ.

P1034910

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนำโดย รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (M.O.U) การป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าประจำปีงบประมาณ 2565 กับ เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลดลง ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้ให้บริการทางวิชาการกับทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการบรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ฝุ่น PM2.5 โดย ดร.แสวง กาวิชัย และทีม ณ ห้องประชุมสภาเทศลบเมืองต้นเปา

 

P1034897 P1034910 P1034927 P1034949 P1034955 P1034974 P1034988 P1035038 P1035039 P1035071 P1035076 P1035115 P1035128

Post 515 Views