กิจกรรมวิชาการ.

77305
หลังจากกลับมาจากการพักผ่อนเนื่องในวันหยุดปีใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ได้นิ่งนอนใจจัดตรวจ ATK เชิงรุก โดยการให้บุคลากรทุกท่าน รวมไปถึงแม่บ้านในสถาบันฯ ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ก่อนเข้าทำงาน และรายงานผลในระบบหมอพร้อม โดยในการตรวจเชิงรุกครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากห้องปฏิบัติการคลินิกสถาบันฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

7730777308773117731277303

…………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสาตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 596 Views