กิจกรรมวิชาการ.

P1045393

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “สังคมแห่งสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (Society of Intelligent and Sustainable Sexual Healthy Chiang Mai University)  จัดการอบรมแกนนำสุขภาพ “Comprehensive Sex Education Training” เพื่อให้ความรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรนักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านความหลากหลายทางเพศ สุขภาวะทางเพศและสุขภาพจิต โดยมี ศ. นพ. กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำสุขภาพ และพร้อมกันนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเพศสภาวะ  และความหลากหลาย  การให้คำแนะนำเรื่องเพศกับวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้มีความหลากหลายทางเพศ การใช้สารเสพติด และความหลากหลายในสิ่งกระตุ้นเร้าทางเพศ และปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ณ โรงแรม ibis Styles

P1045376 P1045427 P1045439 P1045563 P1045552 P1045529 P1045493 P1045485 P1045370 P1045592 P1045607 P1045623 P1045650

………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 378 Views