กิจกรรมวิชาการ.

87412

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร. แสวง กาวิชัย นักวิจัย จัดอบรม การเสริมสร้างความตระหนักให้ชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษฝุ่น โดยเครื่อง PM 2.5 ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนสาธิตการใช้แอปพลิเคชั่น NTAQHI เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษฝุ่น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

87410 87409 87413 87416 87415 87414

………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 301 Views