กิจกรรมทั่วไป.

poster

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี จากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการสู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปี 2565 นี้ ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์กิจกรรม จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5,500 บาท

โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 25 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถอ่านรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่

>>> แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวด https://forms.gle/mTpkxqajr569D6js5

           >>> รายละเอียดการประกวด  https://drive.google.com/file/d/1EcHfoHNBJZz1w6W_EzHns5PpNUifrtWD/view?usp=sharing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – 053-936087 หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ในเวลาราชการ) หรือ inboxposter

Post 1433 Views