กิจกรรมวิชาการ.

P1046915

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการสังคมแห่งสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยั่งยืน  สัญจรพบนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ โรงอาหารกลาง มช.  เพื่อแนะนำโครงการและเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยโครงการ ซึ่งผู้กรอกสามารถประเมินได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ประกอบด้วยแบบประเมินความเสี่ยงทางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบบประเมินสุขภาพจิต และแบบสอบถามสภาวะทางเพศ พร้อมให้คำปรึกษา โดยท่านสามารถเข้าประกรอกแบบประเมิน และแบบสอบถามได้ทาง www.sexualhealthcmu.com

P1046956 P1046839 P1046851 P1046855 P1046867 P1046872 P1046879 P1046899 P1046900 P1046906 P1046910 P1046923 P1046932 P1046936 P1046939 P1046949

 

 

 

………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 324 Views