กิจกรรมวิชาการ.

P1047184

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2565 นี้ สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” โดย ดร. คงศักดิ์  บุญประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย อ.ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัย และ ดร. แสวง กาวิชัย นักวิจัย ดร. อนุรักษ์  วงษ์ตา นักวิจัย พร้อมทีมงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้ความรู้ในเรื่องผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่นหมอกควัน และการเสริมสร้างความตระหนักให้ชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษฝุ่น โดยเครื่อง PM 2.5 พร้อมการแนะนำ แอปพลิเคชั่น NTAQHI และการวัดสมรรถนะปอด ในช่วงที่มีค่า PM 2.5 สูง ให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งขยายพื้นที่ในการติดตั้ง 9 จุด ในพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อันได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลศรีถ้อย ต.ศรีถ้อย อ. แม่ใจ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านต๋อม ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านป่าฝาง ต. ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ ต.บ้านถ้ำ อ. ดอกคำใต้, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านห้วยยางขาม ต. ห้วยยางขาม อ. ดอกคำใต้, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านเลี้ยว ต. งิม  อ. ปง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ่อเบี้ย ต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลเวียง ต. เวียง อ. เชียงคำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล ป่าสัก อ. ภูซาง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของมลพิษฝุ่น Pm 2.5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

P1047064 P1047067 P1047069 P1047073 P1047081 P1047092 P1047097 P1047106 P1047126 P1047128 P1047142 P1047147 P1047149 P1047168 P1047191 P1047194 P1047200 P1047210 P1047212 P1047213 P1047215 P1047216 P1047217 P1047219

 

………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

Post 462 Views