กิจกรรมวิชาการ.

S__12714012

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยด้านโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ได้นำทีมออกหน่วยให้บริการตรวจเส้นฟอกไต ให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ณ ห้องฟอกไตเหมืองง่าเวชกรรม จังหวัดลำพูน โดยการออกหน่วยตรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR ) ในวาระที่สถาบันฯ ก่อตั้งครบรอบ 55 ปี ภายใต้โครงการ “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” การบริการตรวจในครั้งนี้ มีจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เข้ารับบริการตรวจทั้งสิ้นจำนวน 37 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการผู้จัดการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องฟอกไตเหมืองง่าเวชกรรม ในการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยวิจัยฯ ซึ่งจุดประสงค์ของการให้บริการดังกล่าวคือ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเส้นฟอกไตเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งสามารถทำการรักษาและแก้ไขได้ทันท่วงทีเมื่อเส้นฟอกไตมีปัญหา จากที่ทางทีมงานได้ลงพื้นที่บริการตรวจให้กับผู้ป่วยพบว่าในผู้ป่วยบางรายขายการตรวจเชคสภาพเส้นฟอกไตมานานกว่า 10 ปี โดยหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยขาดการตรวจเชคสภาพเส้นฟอกไตเกิดจากปัญหาของเรื่องทุนทรัพย์และข้อจำกัดในการเดินทางมาหาหมอ ณ โรงพยาบาลที่มีหมอเฉพาะทางด้านนี้

S__12714012 S__12714014 S__12714011 S__12714007

Post 679 Views