กิจกรรมทั่วไป.

 

      ดร.ศักดา  พรึงลำภู นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร และ 20 ปี การสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 18 ธันวาคม 2555

………………………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3820 Views