กิจกรรมทั่วไป.

      คุณบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันถาปนาคณบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมชั้น 6 (อาคารใหม่) คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555                                                  

………………………………………..

 

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 5019 Views