กิจกรรมฉลอง 50 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_usrปี3_สันป่าตอง_๒๒๐๓๐๙

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2565 นี้ สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” คณะทำงานได้มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง เป็นต้น เพื่อลดการปนเปื้อน และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในพื้นที่เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยอาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง  หัวหน้าโครงการ  ดร.อนุรักษ์  วงตา นักวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงานจาก หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมกันนี้ทางหน่วยวิจัยฯได้เข้าพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานงานความร่วมมือ และวางแผนงานกิจกรรมร่วมกับพื้นที่ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก และโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และการขยายผลการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสู่กลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสันป่าตอง และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีต่อร่างกาย ส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในโรงเรียน และชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการการทำงานร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

LINE_ALBUM_usrปี3_สันป่าตอง_๒๒๐๓๐๙_3 LINE_ALBUM_usrปี3_สันป่าตอง_๒๒๐๓๐๙_4 S__17719322 LINE_ALBUM_usrปี3_สันป่าตอง_๒๒๐๓๐๙_0 LINE_ALBUM_usrปี3_สันป่าตอง_๒๒๐๓๐๙_1 LINE_ALBUM_usrปี3_สันป่าตอง_๒๒๐๓๐๙_2

……………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 593 Views