กิจกรรมทั่วไป.

 

      ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าแสดงความยินดีกับ รศ. นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ วันที่ 27 ธันวาคม 2555

……………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4901 Views