กิจกรรมวิชาการ.

Hi impact-สันมหาพน_ภาพที่ 1

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำเนินโครงการเรื่อง การพัฒนาการผลิตอาหารปลอดสารเคมีอย่างครบวงจรในตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตอาหารปลอดสารเคมีอย่างครบวงจรให้กับชุมชน ในตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ดร. สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.อนุรักษ์ วงตา นักวิจัย และคณะทำงานได้เข้าพื้นที่ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานงานความร่วมมือ วางแผนงานกิจกรรม และแลกเปลี่ยนแผนงานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลตำบลสันมหาพน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในพื้นที่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายแม่แตงปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับความร่วมมือ และเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปแผนงานการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นระบบ และเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันในพื้นที่

Hi impact-สันมหาพน_ภาพที่ 3 Hi impact-สันมหาพน_ภาพที่ 4 Hi impact-สันมหาพน_ภาพที่ 5 Hi impact-สันมหาพน_ภาพที่ 2

 

 

………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 282 Views