กิจกรรมวิชาการ.

P1047601

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาว พรรณราย วีระเศรษฐกุล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจSARS-CoV-๒ ของห้องปฏิบัติการคลินิก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี นางวารุณี จิตอารี หัวหน้าห้องปฏิบัติการทางคลินิกและทีมนักเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการทางคลินิก (CL) P1047557 P1047560 P1047564 P1047593 P1047601

Post 452 Views