กิจกรรมวิชาการ.

90994
ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2565 นายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง และ น.ส.เกศญา ระดาฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก จากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานปากเปล่าในงานประชุมวิชาการนานาชาติ CEPHA 2022 International Symposium ผ่านระบบออนไลน์ โดยนักศึกษาปริญญาเอกจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น ได้แก่ น.ส.เกศญา ระดาฤทธิ์ (1st runner-up Best oral presentation award) ในหัวข้อ “Biomonitoring of Long-term Exposure to Ambient PM2.5-bounded Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Scalp Hair Analysis“
90999
90993 90994
90995

Post 283 Views