กิจกรรมวิชาการ.

S__116031506

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ และคณาจารย์ประจำสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักวิชาฯ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในงานปัจฉิมนิเทศคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสัมมนา ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน และลานบริเวณใต้อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมี อาจารย์ ดร.ภก. ธีรพงศ์ ตั้งใจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ โดยได้เปิดโอกาสให้พูดคุย กับผู้สำเร็จการศึกษา และมีผู้สนใจหลักสูตรเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมาก

S__116031514 S__116031513 S__116031512 S__116031511 S__116031510 S__116031509 S__116031508

 

…………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 261 Views