กิจกรรมวิชาการ.

S__13123615

 

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยด้านโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ได้นำทีมออกหน่วยให้บริการตรวจเส้นฟอกไต ให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ในเขตจังหวัดลำปาง 2 ศูนย์ฟอกไต ประกอบด้วย ศูนย์ฟอกไต รพ.แวนแซนต์วูร์ด และศูนย์ฟอกไต รพ.เกาะคา จังหวัดลำปาง

ซึ่งการออกหน่วยตรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR ) ในวาระที่สถาบันฯ ก่อตั้งครบรอบ 55 ปี ภายใต้โครงการ “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” การบริการตรวจในครั้งนี้ มีจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เข้ารับบริการตรวจรวมทั้ง 2 ศูนย์ฟอกไตทั้งสิ้นจำนวน 67 ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก แพทย์ พยาบาล กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ห้องฟอกไตทั้งสองศูนย์ฟอกไตในการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยวิจัยฯ ซึ่งจุดประสงค์ของการให้บริการดังกล่าวคือ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเส้นฟอกไตเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งสามารถทำการรักษาและแก้ไขได้ทันท่วงทีเมื่อเส้นฟอกไตมีปัญหา จากที่ทางทีมงานได้ลงพื้นที่บริการตรวจให้กับผู้ป่วยพบว่าในผู้ป่วยบางรายขายการตรวจเชคสภาพเส้นฟอกไตมานานกว่า 10 ปี โดยหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยขาดการตรวจเชคสภาพเส้นฟอกไตเกิดจากปัญหาของเรื่องทุนทรัพย์และข้อจำกัดในการเดินทางมาหาหมอ ณ โรงพยาบาลที่มีหมอเฉพาะทางด้านนี้

S__13123607 S__13123608 S__13123609 S__13123610 S__13123600 S__13123602 S__13123603 S__13123604 S__13123605 S__13123606 S__13123611 S__13123613 S__13123614 S__13123618 S__13123619 S__13123620 S__13123622 S__13123624

Post 719 Views