กิจกรรมวิชาการ.

S__118186117

สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ซึ่งในครั้งนี้มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น และเข้าสัมภาษณ์ จำนวน 25 คน  เข้ารับการสัมภาษณ์ก่อนประกาศผลรายชื่อนักศึกษาต่อไป

 

S__118186118 129479 129482 129488 S__118186113 S__118186115

 

………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 266 Views