กิจกรรมวิชาการ.

1646970471724

โครงการสังคมแห่งสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยั่งยืน (Sexual Health) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการกินในมอ โครงการที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพดำเนินการ ร่วมออกบูธ Grand Opening โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน [ Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) ] ปีที่ 2  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายในงานพบกับกิจกรรมของโครงการ Sexual Health การคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สุขภาพจิตเบื้องต้น และสภาวะทางเพศด้วยตัวเอง แนะนำโครงการ เกมส์ล้วงไข่รับแลกรางวัลมากมาย
และโครงการกินในมอ แนะนำ application ที่ให้ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่มีจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยแยกเป็นรายเมนูของแต่ละร้าน มีเอกลักษณ์เป็นโปรแกรมที่มีฐานข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานและครอบคลุมอาหารภายในมหาวิทยาลัย
S__13410332 221481

 

…………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 250 Views