กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_220524_15

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โครงการสังคมแห่งสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Sexual Health) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศแก่นักศึกษาในโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์ดิติทัล ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง MCB 2408 อาคารเรียนรวม ชั้น4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและทำแบบประเมินสุขภาพทางเพศและสุขภาพจิต ผ่าน http://sexualhealthcmu.com เป็นจำนวนมาก

LINE_ALBUM_220524_3 LINE_ALBUM_220524_0 LINE_ALBUM_220524_6 LINE_ALBUM_220524_7 LINE_ALBUM_220524_8 LINE_ALBUM_220524_14 LINE_ALBUM_220524_15 LINE_ALBUM_220524_18

Post 472 Views