กิจกรรมทั่วไป.

P1048401

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คุณอริยา  สิงหประเสริฐ เลขานุการสถาบันฯ พร้อมบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2565 ณ ลานประตูสวนดอก

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเชียงใหม่ ให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ทำให้ผู้คนมีความสุขความเจริญและยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

 

P1048390

 

P1048396 P1048399 P1048409 P1048413 P1048430 P1048434 P1048446

 

P1048395

 

………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Post 521 Views