กิจกรรมวิชาการ.

P1048458

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ Prof. Chris Beyrer จากมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) และ Prof. Patrick Sullivan จาก Emory’s Rollins School of Public Health ทั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือด้านงานวิจัย และปรึกษาหารือในเรื่องของความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในการนี้ได้เยี่ยมชมสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีอาจารย์สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำเสนอเกี่ยวกับสำนักวิชาเพื่อให้ข้อมูล และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง ณ ห้องประชุม สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

P1048470 P1048482 P1048508 P1048515 P1048526 P1048535 P1048569 P1048581

…………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1315 Views