กิจกรรมวิชาการ.

P1048642

หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสาร การตัดต่อวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้างสื่อการสอนด้วย Smart phone” ให้กับบุคลากรทุกส่วนงานภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้เกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณสุริยัน  หมอยา สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างสื่อ Infographic และการสร้างวิดิโอคอนเทนได้ด้วยตัวเองอย่างง่าย เพื่อนำไปประยุกต์กับงานของตนเอง

 

 

P1048597 P1048688 P1048600 P1048605 P1048614 P1048621 P1048624 P1048635 P1048660 P1048668 P1048675 P1048680

…………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 414 Views