กิจกรรมวิชาการ.

DSC02408

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนแกนนำด้านสุขภาวะทางเพศ รุ่นที่ 1 และ 2 ซึ่งมาจากคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาในแต่ละคณะ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้มีฐานกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และการทำงานกันเป็นทีม ผ่านกิจกรรม 3  ฐาน และอบรมให้ความรู้ด้านการให้คำปรึกษาโดย ผศ. นพ. อวิรุทธ์  อุ่นอารมณ์ อาจารย์แพทย์ และจิตวิทยาแพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทแกนนำและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรม IBIS

 

DSC02415 DSC02423 DSC02433 DSC02441 DSC02448 DSC02450 DSC02496 P1048698 P1048737 P1048747 DSC02344 DSC02345 DSC02365 DSC02395 DSC02402

 

 

 

………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 402 Views