กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_2462022_220624_17

เมื่อวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.อนุรักษ์ วงตา และคณะทำงานจาก หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ภายในตำบลยางเปียง ณ โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลยางเปียง และติดตามผลการดำเนินโครงการต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านยางเปา และโรงเรียนบ้านยางเปียง ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และการขยายผลการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสู่กลุ่มผู้สูงอายุ
อำเภอสันป่าตอง และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในโรงเรียน และชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการการทำงานร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม“55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” ในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2565 นี้

LINE_ALBUM_2462022_220624_0 LINE_ALBUM_2462022_220624_3 LINE_ALBUM_2462022_220624_6 LINE_ALBUM_2462022_220624_7 LINE_ALBUM_2462022_220624_16 LINE_ALBUM_2462022_220624_22 LINE_ALBUM_2462022_220624_29 LINE_ALBUM_2462022_220624_31 LINE_ALBUM_2462022_220624_33 LINE_ALBUM_2462022_220624_36

 

 

……………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 378 Views