กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

P1049189

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.อนุรักษ์ วงตา และคณะทำงานจาก หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเทพสิริน อ. สันป่าตอง จำนวน 300 คน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากสารเคมี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในโรงเรียน และชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกิจกรรมเป็นฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม  ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และการขยายผลการสร้างแหล่งอาหารสู่กลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสันป่าตอง และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม“55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” ในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2565 นี้

 

 

 

P1049080 P1049098 P1049143 P1049182 P1049192 P1048825 P1048830 P1048832 P1048836 P1048841 P1048847 P1048855 P1048887 P1048895 P1048913P1048939 P1048975 P1048984 P1048987 P1049063 P1049069

 

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Post 286 Views