กิจกรรมวิชาการ.

1656582748144

อาจารย์ ดร.ศยามล หงษ์ใจสี และ ดร.ปทุมรัตน์ ศรีพันธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย VERDI project in Chiangmai ในงานประชุมประจำปี VERDI second general assembly meeting ณ University of Padova ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 โดยโครงการ VERDI (SARS-coV2 variants Evaluation in pRegnancy and paeDIatrics cohorts) เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 22 สถาบันชั้นนำทั่วโลก โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Horizon Europe Framework programme, European Commission https://verdiproject.org

1656582748144 121340 121554

 

…………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 223 Views