กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

P1049348
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” ในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน ประธาน อสม. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเทศบาลตำบลสันโป่ง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
โดยจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ในชุมชน ประกอบด้วย การบรรยายในเรื่อง “แนวทางการอยู่รอด ของคนไทยในระยะที่โควิดเป็นโรคประจำถิ่นเต็มตัว” และ รู้จักกับฝีดาษลิง” โดย พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์โรคติดเชื้อและสารเสพติด “เทคนิคการตรวจ ATK และการแปลผล” โดย คุณอาทิตย์ จิณะใจ นักเทคนิคการแพทย์ กิจกรรม “ใส่-ถอด-ทิ้ง” (การจัดการหน้ากากอนามัย) โดย คุณดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์ พยาบาล “การจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน” โดย ดร. นงคราญ ลำจวน ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ กิจกรรม “ฝึกปฏิบัติการให้บริการตรวจ ATK” โดย ทีมนักเทคนิคการแพทย์ กิจกรรม “คุณเป็นลองโควิดหรือเปล่านะ” โดย ดร.โศธิดา นันตะกูล และทีมแพทย์ พยาบาล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
270022 270032 270033 270034 270036 270037 270040 270043 270045 270046 270047 P1049261 P1049274 P1049291 P1049315 P1049328 P1049338 P1049374 P1049384 P1049424 P1049460 P1049512 P1049520 P1049522 P1049535 P1049551 P1049556
………………………………………………………..
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 244 Views