กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

DSCF1493

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันฯ (CSR) โดยให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค ร่วมกับการแบ่งปันสิ่งของมือสองสภาพดี ได้แก่ ของเล่น นิทาน เสื้อผ้า แก่กลุ่มนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านน้อย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

DSCF1468 DSCF1484 DSCF1493 DSCF1507 DSCF1509 DSCF1516 DSCF1533 DSCF1550 IMG_20220705_150509

Post 642 Views