กิจกรรมทั่วไป.

P1049574

ดร. สดใส โตวณะบุตร อดีตนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าพบ คุณอริยา  สิงหประเสริฐ เลขานุการสถาบันฯ เพื่อเยียมเยียนสถาบันฯ พร้อมทั้งมอบทุนเพื่อสมทบกองทุนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

 

 

 

……………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1121 Views