กิจกรรมวิชาการ.

P1049662

ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2569

♦️ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 ในด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งรับรองว่าห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่ผ่านการับรองความสามารถตามมาตรฐาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

♦️และได้รับการรับรอง ISO 15190: 2003 ในด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข

20220720161339202_0001 P1049654 20220720161318297_0001 P1049656

………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 2523 Views