กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

4

มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022” พร้อมผลักดันงานวิจัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิจัย เสริมสร้างการรับรู้ ช่วยเผยแพร่ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อการต่อยอดพัฒนาต่อไปในอนาคต โดย ดร. คงศักดิ์  บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ได้ร่วมงาน และจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิจัยในเรื่องของนวตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

 

P1049718 P1049744 P1049759 P1049765 P1049774 P1049793

……………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 134 Views