กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

~ai-3c1b3766-c8e7-43b9-a2da-206aed6e69a5_

การเสพกัญชาระยะแรกทำให้ผู้เสพตื่นตัวจาการได้รับสาร ทีเอชซี (THC) หลังจากเสพ 1-2 ชั่วโมง กัญชาจะออกฤทธิ์กดประสาท มีโอกาสสมองเสื่อมเป็นโรคจิตเภท เด็ก วัยรุ่น อายุต่ำกว่า 20 ห้ามใช้หรือเสพกัญชา 

~ai-3c1b3766-c8e7-43b9-a2da-206aed6e69a5_

Post 234 Views