กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

P1050062

ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ Clinical Laboratory รับรางวัลมาตรฐาน ISO 15189: 2012 ในด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ P1050062 P1050090ในด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Post 406 Views