กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

298583123_493418432784996_1778375381965946754_n
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 65 ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยและนวัตกรรมทางโภชนเภสัช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมถ่ายทำรายการกับ ทางบริษัท ชีวา ออร์แกนิคเฮิร์บ จำกัด
โดยมี “อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์”ได้เข้ามาเยี่ยมชม และบันทึกภาพ ศึกษาดูงานในโครงการวิจัย “ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากใบเชียงดาต่อ สภาวะสมดุลของกลูโคสและตัวบ่งชี้ทางเมตาบอลิก ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโครงการ “การศึกษาแบบเปิด: ประสิทธิผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเดือดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชีวา จากสมุนไพรเชียงดา”
298583123_493418432784996_1778375381965946754_n
298668986_493418476118325_6338657096665980796_n
298806447_493418312785008_1508252392346781149_n

Post 1073 Views