กิจกรรมวิชาการ.

P1050215

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทางโครงการ U2T for BCG ตำบลดอนแก้ว: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด นำโดย อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ และ ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ อาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดกิจกรรมอบรมการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนเพื่อมอบความรู้ในการทำตลาดในยุคปัจจุบัน ในหัวข้อ “การทำการตลาดในสื่อออนไลน์และออฟไลน์” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ทศพล บุญศิริ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

491527 P1050096 P1050120 P1050142 P1050158 P1050189 P1050195 P1050203 P1050215

Post 188 Views