กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

P1050277-2
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดกิจกรรมบริการชุมชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนา สถาบันฯ (CSR) โดยได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในกิจกรรมประกอบด้วยฐานให้ความรู้ จำนวน 6 ฐาน จัดกิจกรรมโดยนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยจาก ศูนย์วิจัยทั้ง 3 ศูนย์วิจัย และ หน่วยสนับสนุนงานวิจัย ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย
– ฐานบิงโกเอชไอวี
– ฐาน Nutrition Lab for kids
– ฐานสายไหมพาเพลิน
– ฐานโรคไข้เลือกออก
– ฐานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัย
-ฐานสารเสพติด
โดย มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน
P1050242-2 P1050249-2 P1050277-2 P1050291-2 P1050304-2 P1050325-2 P1050328-2 P1050380-2 P1050386-2 P1050410-2 P1050555-2 P1050629-2 P1050641-2

Post 210 Views