กิจกรรมวิชาการ.

P1050701

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โครงการ U2T for BCG ตำบลดอนแก้ว: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด นำโดย อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ และ ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ อาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมการอบรม เทคนิคการถ่ายภาพ “สินค้า” ให้สวยด้วยมือถือ “เบื้องต้น” ซึ่งเป็นหัวข้อในการเตรียมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ (ภาพ แสง สี เสียง) เพื่อใช้ในการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ธเนศ วงศ์สิงห์ และคุณพุทธวงศ์ เอกพจน์ จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบรรยายและสาธิตเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

P1050649 P1050659 P1050677 P1050685 P1050701 P1050720 P1050740 P1050747 P1050776

Post 216 Views