กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

694725

ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มการระบาดโควิดในประเทศไทย” ให้กับบุคลากรและคณะแพทย์โรงพยาบาลลำพูน เนื่องในการประชุมวิชาการประจำปี New Medical in Post Covid – 19 ERA โรงพยาบาลลำพูน  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

694738 694739 694727 694728 694729 694731 694732 694735

…………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์การ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 118 Views