กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

messageImage_1663134483707

13 กันยายน 2565 คุณ กนิษฐา ไทยกล้า นักสถิติเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมบรรยายในการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 “กัญชาเสรี ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน พลิกวิกฤต หรือ เพิ่มปัญหา” ระดับภาค ผ่านทาง Zoom Meeting ในหัวข้อ เกิดอะไรขึ้นเมื่อเยาวชนเสพกัญชา : เสพไม่สุข

Brochure5 messageImage_1663134477780 messageImage_1663134483707 messageImage_1663134500107 messageImage_1663134514592

………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 123 Views