กิจกรรมทั่วไป.

P1051701
วันที่ 19 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงานที่เกษียณอายุงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุงาน จำนวน 2 ท่าน คือ
1.นาง ลำดวน แก้วมณี
2. นาง เบญจมารัตน์ กล้าหาญ
P1051685 P1051692 P1051693 P1051701 P1051709 P1051718

………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 645 Views