กิจกรรมทั่วไป.

308596010_530094395784066_4032825807871441262_n
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 โดยใช้ชื่องานว่า “HAPPY RETIREMENT ด้วยรัก.. และขอบคุณ” ซึ่งในปีนี้สถาบันฯ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่
คุณลำดวน แก้วมณี และคุณเบญจมารัตน์ กล้าหาญ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ซึ่งทั้ง 2 ท่านนี้ได้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันฯและเป็นแบบอย่างให้น้อง ๆ ในรุ่นต่อ ๆไป ในการจัดงานสถาบันฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
308489398_530094509117388_8290725722003770659_n 308525410_530094202450752_1739790190997234363_n 308553455_530094222450750_693353308109359086_n 308596010_530094395784066_4032825807871441262_n 308651344_530094605784045_4071437991492085274_n 308668922_530094619117377_5681089933601062104_n 308757929_530094329117406_4127785872520062737_n 308918173_530094419117397_5215239935455899525_n

……………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 733 Views