กิจกรรมวิชาการ.

309213902_10216767649703799_4092858852974245502_n

วันที่ 26 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (วว.) กล่าวแสดงความตั้งใจในความร่วมมือและลงนามข้อตกลงความร่วมมือกันศึกษา วิจัย และเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งสองหน่วยงาน

309021730_10216767651183836_4704265360450835873_n 309185034_10216767649663798_346892211931854093_n 309213902_10216767649703799_4092858852974245502_n 309255925_10216767648783776_3385304608810101728_n DSC04293-2

……………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 318 Views