กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมทั่วไป.

DSC04960
เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม “สุขภาพดีถ้วนหน้า 55ปี 55ล้านก้าว”
โดย ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ประกาศวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางของสถาบันฯให้กับบุคลากร คือ “ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ” โดยให้บุคลากรได้ยึดถือไว้ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และ ได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่มีจำนวนก้าวเยอะสุด 5 ลำดับแรก และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
DSC04960 DSC04956 DSC04951 DSC04949 DSC04933   DSC04924 DSC04920 DSC04917
DSC04930
DSC04926
DSC04946

………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1024 Views