กิจกรรมทั่วไป.

P1051971-2

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 – 21 ตุลาคม 2565 สำหรับการตรวจหัวใจและหลอดเลือด (EKG+ABI)บุคลากรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปหรือมีความเสี่ยง ทำการตรวจระหว่างวันที่ 10 -12 ตุลาคม 2565 ณ คลินิกรักษ์สุขภาพ ชั้น 1 อาคาร 1 และตรวจสุขภาพทั่วไประหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2565 ณ คลินิก 108 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพของตนเองประกอบกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้ประชากรตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโอกาสที่อาจจะเกิดโรคขึ้นได้ โดยภายในโครงการบุคลากรให้ความสนใจตรวจสุขภาพกันเป็นจำนวนมากLINE_ALBUM_ตรวจสุขภาพ 2565_221017_2 LINE_ALBUM_ตรวจสุขภาพ 2565_221017_11 P1051962-2 P1051963-2 P1051967-2 P1051971-2

……………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 1320 Views