กิจกรรมทั่วไป.

LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_17

บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565

LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_2 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_3 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_10 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_18 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_21 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_24 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_22 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_23 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_30 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_33 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_34 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_35 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_36 LINE_ALBUM_291065_๒๒๑๐๒๙_37

………………………………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 802 Views